Dlaczego upadł komunizm i upadnie kapitalizm - normalny proces przemian społecznych

W 1989 roku byliśmy świadkami usankcjonowania "porozumieniem społecznym okrągłego stołu", faktu zamknięcia etapu historycznego podziału świata na dwa obozy, komunistyczny i kapitalistyczny.

Opiszę w tym tekście, jak widzę perspektywę łagodzenia dysproporcji społecznych na przestrzeni życia mojej babci, urodzonej w 1918 roku w Rosji.

Otóż mimo zniekształceń interpretacyjnych faktów, które referowali mi kolejni (w szkole podstawowej, a później średniej) nauczyciele historii, pamiętam z całą pewnością, że rewolucja technologiczna końca XIX i początku XX wieków, doprowadziła do przemian społecznych i eksploatacji wykwalifikowanej grupy robotników, którzy uświadomili sobie jak ważną dla grup rządzących jest warstwa społeczeństwa bezpośrednio zatrudniona przy produkcji – bez rozróżnienia na spożywczą, czy materialną.

Powstały po Rewolucji Francuskiej kapitalizm nie ograniczony dopiero później wykształconymi regułami zatrudniania, był ciągle wtedy okrutny i bezprzykładnie skierowany na zabezpieczenie interesów tylko małych grup właścicieli.

Co takiego dało pojawienie się państwa ZSRR? Wyjaśnię:

(według mnie) świat został uświadomiony o istnieniu alternatywy. (Nie jest moim celem rozstrzyganie ani tym bardziej usprawiedliwianie zbrodni rewolucji). Zaistnienie tej alternatywy(bezrozumny) proces historyczny "wykorzystał" w następujący sposób:

grupy rządzące w obydwu obozach (jak zwykle) musiały stworzyć pozory: "my lepiej rządzimy", "u nas lepiej się żyje".

I tu moje kluczowe dla tezy z zapytania w tytule stwierdzenie:

zachowanie pozorów wymaga stworzenia (z założenia złudnej) "rzeczywistości pozorów" co pociąga za sobą pułapkę dla wszelkich konserwatywnych umysłów: ludzie, których osadza się w "teatrze pozorów", kiedyś pytają, "a może dało by się jeszcze lepiej żyć? - dało by się poprawić...?"

I w starciu po "propagandzie sukcesu" z tego typu pytaniami, zadanymi przez świadomą iluzji "Solidarność" (w końcu praktycznie wszyscy mieli pieniądze) opadł woal komunistycznego raju.

Teraz chcę Wam zasygnalizować iż kapitalizm z bezdomnymi, a

Kontynuując!?! czyli: >>