Cykl "Odczarowanie Lasu" : "Ujęcie wody"

<<< czyli: Wstecz

Zacytuję z e-mail-u do Koleżanki :
-Zastanawiałem się, jak zagaić po nowe fotografie...
Inspiracją tytułu cyklu, była kontrowersja jednej z fotografii.
: Cykl zawiera fotografię, szczątków (chyba) lisa.
Ta wersja nie wyczerpuje treści sugerowanej tytułem. Tym niemniej, skomentuję kwestię "współczesnego pojęcia : Las", iluustrując słownie zagadnienie odległości nie mierzonej "zasięgiem Twojej komórki", tylko odległością od mobilnych sposobów przemieszczania się.
Ujęcie wody, gdy "je" fotografowałem w deszczowej połowie lipca, nie było "kąpieliskiem", na fotografii widać wędkarzy...
To jezioro, sąsiaduje z Kamieniem, i "tu" dygresja : Pomorskie Lasy, (chyba) wszystkie, rosną zawarte w granicach Sołectw i nie stanowią "Własności Przyrody" tylko podpisów.

Kontynuując!?! czyli: >>>