Moje Zrozumienie z dnia: 23 listopada 2017

Zjawisko kulturowe, zwane Sztuką, w swych formach i treściach okazało się przyjmować normy i zachowania, zawierające "złe zjawiska społeczne". Były by to zawistne i agresywne przejawy sposobów postępowania w społeczeństwie. Następnymi dziedzinami okazują się daleko idące ingerencje w strefy intymnych i emocjonalnych doznań indywidualności Artystycznych, czyli np. ujawnianie i komentowanie prywatności Związków i Rodzin.

Taki stan zjawiska Sztuka, skłania mnie do sformułowania nowej nazwy, na podstawie widzianych przykładów obyczajowych, znanych mi też powierzchownie, co wobec dyskrecji pozostanie oczywiste, Partnerstw pośród "ćwiczących"; "praktykujących".

Nazwą, którą nazywałem tzw. "Sztuki Obronne", teraz będzie "Sprawnościowa Aktywność Obronna" i dotyczy takie "wyrażenie", tej "części" wszystkich Adeptów, którzy podejmują oprócz aktywności sprawnościowej, doskonalenie Intelektualne.

Jedyny Autor: Andrzej Fejster