Projekt Rewolucyjny : 'Dobrobyt, to Sens Państwa'

Formuła matematyczna :

(=) Prawo do głosowania : tylko dla Rodziców Dzieci, od urodzenia do końca "procesu nauczania".

(*) komentarz "puli wyborczej" : -Rodzice pozostają najsilniej umotywowaną sferą Obywateli, ku Bezpiecznemu Życiu (bez wojen), Zdrowemu Społeczeństwu (...)

(=) spośród "kandydatów wyborczych", każdy z kandydujących, wszystkie dążenia mają ukierunkowane, na Dobrobyt Współczesnych i Perspektywy Społeczne. Co wynika z poglądu "puli wyborców".

(*) komentarz "puli kandydatów" : znając Społeczne zależności, swe działania opierają na Sile Sprawczej Wszystkich Obywateli, dbając o zabezpieczenie bytowe Dzieci, jako Kryterium Dostatku i Bezpieczeństwa, bo "dla Dziecka, Król był nagi".

(=) Takim Rodzicem się "bywa", a nie "jest", co wynika z kryterium "od urodzenia, do ukończenia nauki"

(*) komentarz "Rodzicem się bywa" : -Rodzice widząc przyszłościową Perspektywę, ujęcia "prawa wyborczego" i utrzymania Ich

w strefie zobowiązania w "sile sprawczej tego systemu", dbają swymi głosami, o Uczciwy podział Dóbr i Obowiązków wszystkich Obywateli.

Nie będąc rodzicem, dodam od siebie, że Moim Idealistycznym Poglądem Społecznym, pozostaje "Równość wobec Praw i Potrzeb".

Jedyny Autor: Andrzej Fejster.

Komentarze