Sarkazmem : -witalny kapitalizm! = wszystko zjemy...?

Zacznę od nowego kontekstu, moich "ocen" (komunikatów).

Noszę nazwisko "z niemiecka-spolszczone". Natomiast jeżeli nie prywatnym korespondentom, to "gdzieś tu", podkreśliłem, że "ze strony Matczynej", Babcia przywieziona została do Polski (po 1918 r.), z Syberii. Więc, powołując się na korzenie słowiańskie, będę kontynuował "w takim tonie" (słowiańskim).

Niepopularne niektórym, (gdy jeszcze zaglądałem na ekran telewizyjny) nazwisko Wałęsa - ten Przywódca, skomentował chwilę, że przemianę ustrojową obciążał Mu i nietylko Jemu, poośród Ryzykujących, wybór:

(=) przebudowa socjalizmu - nie

(=) kapitalistyczny model - niestety niechętnie

(=) wobec braku trzeciej alternatywy (programista posługuje się logiką z "wielością alternatyw").

Nie żartobliwie interpretując "tytuł" :

Słowianie "dali radę" :

(=) chrześcijańskim monarchiom

(=) (Polacy) rozbiorom

(=) komunizmowi

(=) ... z tytułu (propozycja)

(=) ale czy nauczyło "to wszystko" Wolności?

Jedyny Autor: Andrzej Fejster, dziękujący Izie.