Społeczeństwo Szczęśliwe

Każdy przedmiot używany przez ludzi ma jeden cel - ułatwić życie człowiekowi. Co jest przyczyną tego, że zamiast rzeczy być własnością człowieka w zadziwiający sposób przejmują kontrolę nad nami? Realizując zastosowania naszych rzeczy, zapominamy o celu w jakim je zdobyliśmy. Łuk powstał do polowania, aby uchronić człowieka przed głodem, ale zmienił się w broń która zabiła wielu ludzi. Telewizja powstała w celu przekazywania informacji, a zamieniła się w ogłupiający, powszechny instrument reklamy (która nazbyt często jest manipulacją...).

Gubimy się pracując na rzeczy (zdobywając), które mają nam ułatwić "coś tam", ale nie żyjemy tylko podejmujemy stale nowe kompromisy. Co może uratować nas, gdy zastanowimy się nad tą gonitwą za rzeczami?

Otóż pracując, godzimy się na wymagania stawiane z zewnątrz. Spełniając wymagania, doskonalimy się. Więc gdy zastanowimy się nad swoimi priorytetami, to Każdy z nas jest na tyle zdyscyplinowany, że możemy postawić sobie naprawdę trudny cel: "być szczęśliwym". Potrzebujemy wtedy tylko jednego: niezależności osądu własnego postępowania. Jeżeli potrafimy myśleć niezależnie,

to wybierzemy drogę "powrotu do młodości", to znaczy przypomnimy sobie własne marzenia i zaczniemy je realizować w warunkach, w których zastała nas refleksja o naszym życiu.

Muszę tu dodać, że swoich celów nigdy nie zrealizujemy wyalienowani - zawsze będą one osadzone w jakiejś rzeczywistości społecznej. I ponownie (powtórzę) pójdziemy dalszą "drogą doskonalenia siebie". O jednym wtedy nie można zapomnieć: trzeba dostrzegać i doceniać doskonałość innych ludzi i nie możemy natarczywie domagać się, by otoczenie włączyło się w nasze działania (podporządkowało się). Jeżeli nie starcza nam sił na realizację drogi doskonalenia się, to nie znaczy, że nasze doskonalenie dobiegło kresu. Po prostu MŁODOŚĆ myśli w kategoriach wieczności (kto z nas będąc młody i zdrowy, myślał o śmierci?). A STAROŚĆ wie, że nie wszystko musi być dokończone (gdy dojrzewamy, musimy wiele razy zmieniać kierunek swojej aktywności - mimo, że nasze działanie nie było ukończone). Doskonalić się możemy w różnych kierunkach - podam swój przykład:

W młodości marzyłem (po rozpoczęciu treningu "kung-fu") doskonalić swoją umiejętność samoobrony przez całe życie. Problemy

Kontynuując!?! czyli: >>